1. Ο πελάτης δηλώνει ρητά ότι η συσκευή που παραδίδει προς έλεγχο ή προς επισκευή, δεν καλύπτεται από εγγύηση.

  2. Η περιγραφή βλάβης στο παρόν γίνεται κατά την απόλυτη κρίση του πελάτη. Η Click2Fix δεν δύναται να διαπιστώσει την πλήρη βλάβη παρά μόνο μετά την διενέργεια τεχνικού ελέγχου και εν συνεχεία να ενημερώσει τον πελάτη για την πλήρη περιγραφή και πιθανό κόστος για την επίλυση του προβλήματος.

  3. Ο χρόνος επισκευής εξαρτάται από την διαθεσιμότητα του ανταλλακτικού, αλλά και απρόοπτων επιπλοκών κατά τη διαδικασία αποκατάστασης. Αν και είναι ελάχιστες οι φόρες που υπάρχει καθυστέρηση, η Click2Fix δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση καθώς και για τις συνέπειες που αυτή μπορεί να έχει για τον πελάτη.

  4. Η Click2Fix σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια μπορεί να προκληθεί από την εταιρία courier. Το πακέτο αποστέλλεται με ευθύνη του πελάτη και σε περίπτωση τέτοιου συμβάντος, ο πελάτης θα απευθύνεται στην εταιρία courier για τυχόν αποζημίωση.
  5. Ο πελάτης πρίν παραδώσει τη συσκευή του θα πρέπει ο ίδιος να μεριμνήσει για τη διατήρηση δεδομένων που βρίσκονται εντός της συσκευής του. Η Click2Fix δε φέρει ουδεμία ευθύνη για την απώλεια δεδομένων και αρχείων που περιέχονται στη συσκευή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τεχνικών εργασιών.

  6. Tο κόστος παραλαβής/παράδοσης είναι 15 ευρώ (με ΦΠΑ) και ισχύει για δέματα έως 5 κιλά (περίπου ένα laptop με τη συσκευασία του) ενώ αν πρόκειται για πιο βαριά δέματα, το κόστος είναι διαφορετικό και θα πρέπει να ενημερωθούμε πριν την αποστολή.

  7. Σε περίπτωση που δεν επιδιορθώνεται η συσκευή σας ή δεν συμφωνήσετε με το κόστος επισκευής, υπάρχει ελάχιστη χρέωση 15€ για να καλυφθεί το κόστος των μεταφορικών και των διαδικαστικών.

  8. Μετά την παρέλευση 3 μηνών από την παραλαβή την συσκευή σας η Click2Fix δεν φέρει καμία ευθύνη για περαιτέρω φύλαξη. Σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία και ο πελάτης δεν έχει παραλάβει την συσκευή του μετά από τηλεφωνικές ή ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις, τότε η συσκευή δίνεται για ανακύκλωση.