Καλώς ήλθατε στo Click2Fix.gr.

Κάνοντας χρήση του site μας, συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους, τους οποίους θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά. 

Περιεχόμενο: Το Click2Fix διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.Ο έλεγχος των τεχνικών πληροφοριών που παρέχονται και της καταλληλότητας των ειδών που παραγγέλλονται ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα .Όλα τα προϊόντα καθορίζονται ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις διαστάσεις, το βάρος, και τα χρώματα, από την εκάστοτε Κατασκευάστρια Εταιρεία. Το Click2Fix δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ασυμβατότητες των προϊόντων με άλλα προϊόντα.

Περιορισμός ευθύνης: Το Click2Fix στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στις τιμές ή στα χαρακτηριστικά των προϊόντων και για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία.Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι φωτογραφίες, οι περιγραφές, η διαθεσιμότητα και οι τιμές των προϊόντων να είναι ενημερωμένες.
Εκ παραδρομής λάθη σε αυτά δεν δεσμεύουν την εταιρεία.Σε καμία περίπτωση το Click2Fix δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών,δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
Δηλώσεις Πελάτη: Ο Πελάτης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας είναι ακριβείς.Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία της εταιρείας ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων από τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας και του λογαριασμού του Πελάτη από μη εξουσιοδοτημένα από τον Πελάτη άτομα.
Τιμές: Οι τιμές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα Click2Fix είναι σε ευρώ (€) και περιλαμβάνουν όλες τις φορολογικές επιβαρύνσεις (ΦΠΑ) εκτός από τα έξοδα αποστολής. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον Πελάτη και εμφανίζονται και τιμολογούνται στο τέλος της παραγγελίας επιπλέον της τιμής των επιλεχθέντων προϊόντων. Η Εταιρεία μας διατηρεί κάθε δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές στα προϊόντα της χωρίς προειδοποίηση, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.Ο πελάτης από τη στιγμή που έχει επιβεβαιώσει την παραγγελία του, εξασφαλίζει πως θα παραλάβει το προϊόν με την τιμή την οποία «αποδέχτηκε» τη συναλλαγή έστω και αν η τιμή στην πορεία μεταβληθεί.
Ασφάλεια Συναλλαγών: To Click2Fix.gr  χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL και διαθέτει ψηφιακό πιστοποιητικό προστασίας Comodo, αναγνωρισμένου ως κορυφαίου στον τομέα της ασφάλειας των συναλλαγών,για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, το όνομα, η διεύθυνση σας, το τηλέφωνο σας και οτιδήποτε πληκτρολογείται έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους στο Internet. Το SSL (Secure Sockets Layer), έχει θεσπιστεί παγκοσμίως ως το ασφαλέστερο πρωτόκολλο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες – και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.
Προσωπικά Δεδομένα: Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο κλπ.) και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με το παρόν, θα ενημερώνονται από το Click2Fix και συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασηςτων στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστηθέντες της εταιρίας στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζομένης σύμβασης. Επίσης και με τον παρόν γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος εναντίωσης του άρθρου 12 και 13 του Ν. 2472/1997.Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Κατά τα λοιπά τοClick2Fix δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα Click2Fix.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θαανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από το Click2Fix. Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά εφόσον το επιθυμεί.
Εγγύηση προϊόντων: Στα καινούργια προϊόντα, παρέχεται  Εγγύηση καλής λειτουργίας 365 ημερών.Τα μεταχειρισμένα προϊόντα έχουν ελεγχθεί διεξοδικά, είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση και δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας 90 ημερών.Στις μεταχειρισμένες Μητρικές Πλακέτες laptop & pc , η εγγύηση ισχύει μόνο στην περίπτωση που η εγκατάσταση τους γίνει στο εργαστήριο μας.Τα μεταχειρισμένα laptop και pc έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας 6-12 μήνες ανάλογα το μοντέλο. Για να κάνετε χρήση της εγγύησης του προϊόντος, πρέπει απαραιτήτως το προϊόν να συνοδεύεται από τα παραστατικά αγοράς (π.χ Τιμολόγιο, Απόδειξη Λιανικής) και να μην έχει παραβιαστεί ή αφαιρεθεί η ειδική ταινία ασφαλείας που περιέχει το προϊόν.Η εγγύηση των προϊόντων δεν καλύπτει την μεταφοράς τους(από και προς τον αγοραστή).Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα click2fix δεν φέρει ευθύνη αποζημιώσεως ή χαμένων κερδών κ.α, για τα προϊόντα που υπόκεινται σε αντικατάσταση ή αλλαγή, αν αυτό στον χρήστη ή στις εταιρίες, κατά την άποψη τους, τους προξένησε κάποιο είδος ζημιάς. Από την εγγύηση δεν καλύπτονται τα εξής: Μεταχειρισμένες μπαταρίες που συμπεριλαμβάνονται με τα laptop ή άλλο μηχάνημα, οι μεταχειρισμένες οθόνες laptop,πιθανόν να έχουν ανεπαίσθητες γρατζουνιές ή σκιες χωρίς όμως να δημιουργούν ιδιαίτερο προβλημα στον χρήστη, ζημίες που προκλήθηκαν από κακό χειρισμό, εσφαλμένη χρήση,πτώση, χτύπημα, φωτιά, νερό, λάθος σύνδεση,βραχυκύκλωμα., ζημίες που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά, σπάσιμο πλαστικών, μεντεσέδων, πλακετών, κτλ άσχετα με το λόγο που το προκάλεσε, η εγκατάσταση λειτουργικού,ρυθμίσεις software, δεδομένα που είχαν αποθηκευτεί στους υπολογιστές/notebook.
Εγγύηση επισκευών: Προσφέρουμε εγγύηση 3-12 μήνες στα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν και 3 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας στις επισκευές. Η εγγύηση που σας προσφέρουμε αφορά τα ανταλλακτικά που έχουμε εγκαταστήσει ή την συγκεκριμένη επισκευή που έχουμε πραγματοποιήσει.Εάν βρεθεί διαφορετικό σφάλμα στην συσκευή σας,θα σας ενημερώσουμε. Η εγκατάσταση λειτουργικού και λογισμικού αφαίρεσης ιών δεν καλύπτεται από εγγύηση. Κάθε επισκευή φέρει ένα ειδικό αυτοκόλλητο (αναγνωριστικό εγγύησης) το οποίο θα πρέπει να είναι άθικτο και στην αρχική του κατάσταση για να είναι ισχύει η εγγύησή μας.Η εγγύηση επισκευής δεν καλύπτει βλάβες που προκλήθηκαν από κακό χειρισμό,βραχυκύκλωμα,καιρικά φαινόμενα(κεραυνό, πλημμύρα, έκθεση σε ήλιο) ή φυσιολογική φθορά.

Χρονικό διάστημα φύλαξης συσκευών: Σας ενημερώνουμε ότι, από την παραλαβή την συσκευή σας δεν μπορούμε να κρατήσουμε την συσκευή παραπάνω από 3 μήνες. Πάντα ενημερώνουμε πριν την ανακύκλωση της συσκευής σας και σε περίπτωση που δεν απαντήσετε η αρνηθείτε την παραλαβή της η συσκευή σας ανακυκλώνετε. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη στην απώλεια της συσκευής σας.

Επιστροφές Προϊόντων: Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε επιστροφή είναι το προϊόν να βρίσκεται στην κατάσταση που το παραλάβατε, χωρίς να έχει ανοιχτεί η συσκευασία του και δεν έχουν υποστεί ζημιές λόγω κακής χρήσης. Επίσης επιστροφές δεν γίνονται δεκτές αν προηγουμένως δεν επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά (2102710475 )ή με email  εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος.Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη, ενώ όταν πρόκειται για λάθος του Click2Fix .gr τότε η εταιρεία επωμίζεται το κόστος επιστροφής. To Click2Fix .gr δεν δεσμεύεται να επιστρέψει ολόκληρο ή μέρος του χρηματικού ποσού στον πελάτη, ωστόσο προσφέρουμε τη δυνατότητα πίστωσης της αξίας του προϊόντος για την αγορά κάποιου άλλου.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία: Οι παρόντες όροι χρήσης, η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος Click2Fix καθώς και οι συναλλαγές μέσω αυτού, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.Σε περίπτωση,κατά την οποία κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων.Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος Click2Fix ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.  

Ενημερωτικά Email (newsletters): Το Click2Fix ανά τακτά χρονικά διαστήματα στέλνει ενημερωτικά email.Τα newsletter μπορεί να καταλήξουν στο spam folder,οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newsletter ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων του Click2Fix μπορείτε να μας ενημερώσετε.