Επισκευή σε μητρική πλακέτα laptop Lenovo L340-15IRH Gaming

Το laptop Lenovo L340-15IRH Gaming, ήρθε στο εργαστήριο μας γιατί δεν άναβε καθόλου. Κάναμε τους απαραίτητους ελέγχους  και εντοπίσαμε οτι το πρόβλημα ήταν στη μητρική πλακέτα. Αντικαταστάθηκαν τα εξαρτήματα που είχαν βραχυκυκλώσει και το laptop είναι έτοιμο!