Επισκευή μητρικής πλακέτας

Οι πιο συνηθισμένοι λόγοι που σε ένα laptop χαλάει η μητρική, είναι: βραχυκυκλωμα από αστάθεια τάσης ηλεκτρικού ρεύματος, αστοχία υλικού, υπερθέρμανση του laptop, βραχυκύκλωμα από πτώση κάποιου υγρού. Στο εργαστήριο μας αναλαμβάνουμε την επιδιόρθωση των μητρικών καρτών με σχεδόν απόλυτη επιτυχία, γι’αυτό και δίνουμε γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας.

Μπορεί να χρειάζεστε αυτή την επισκευή εάν:

⚠️ Το laptop ξεκινάει αλλά δεν δείχνει τίποτα στην οθόνη

⚠️ Μυρίζει καμένο από το εσωτερικό

⚠️ Πατάω το κουμπί Power και το laptop δεν ανοίγει

⚠️ Ανοίγει και κλείνει αμέσως

⚠️ Κάνει συνεχώς επανεκκινήσεις

⚠️ To laptop ξεκινάει αλλά κάνει μπίπ (beep)

⚠️Ανοίγει για μερικά δευτερόλεπτα και μετά κλείνει αυτόματα

⚠️ Έπεσε υγρό πάνω στο Laptop (νερό, ποτό, καφές)

 

Διαδικασία επισκευής:

✔ Αποσυναρμολόγηση laptop

✔ Έλεγχος τάσεων τροφοδοσίας

✔ Αναζήτηση του ηλεκτρονικού εξαρτημάτος που δημιουργούσε το πρόβλημα

✔ Επισκευή/αντικατάσταση εξαρτημάτος

✔ Καθαρισμός της πλακέτας, του ανεμιστήρα και προσθήκη νέας θερμικής πάστας

✔ Κλείσιμο του laptop

✔ Έλεγχος με διαγνωστικά προγράμματα για να εξασφαλίσουμε την επιτυχία της επισκευής με την ολοκλήρωση της διαδικασίας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας, για να παραλάβουμε Δωρεάν το Laptop σας!

ή μιλήστε απευθείας με τον τεχνικό μας, για οποιαδήποτε απορία έχετε!

Μερικές από τις επισκευές μας